Jaarverslagen en Financiering

Landelijk Centrum Studiekeuze wordt volledig gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De jaarverslagen geven inzicht in de besteding van de subsidie aan de hand van een beschrijving van de ondernomen activiteiten. In de jaarverslagen is er ook een financiële verantwoording, verkorte jaarrekening en publicatie van de gegevens in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WTN-verantwoording) opgenomen.

Financiering Landelijk Centrum Studiekeuze

De subsidie vanuit het ministerie OCW wordt besteed aan:

  • het onderhoud, het beheer en de verdere ontwikkeling van de website Studiekeuze123.nl op basis van de Studiekeuzedatabase en andere gegevensverzamelingen;
  • het onderhoud, het beheer en de verdere ontwikkeling van de Studiekeuzedatabase, een publiek beschikbare gegevensverzameling over het hoger onderwijs, waaronder Studie in Cijfers;
  • de jaarlijkse uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE);
  • de inrichting van de benodigde infrastructuur, de organisatie, de communicatie en een systeem van kwaliteitszorg.

Landelijk Centrum Studiekeuze staat opgenomen in de meerjarenbegroting van het ministerie van OCW.

Grond waarop subsidie wordt verleend

De subsidie wordt verleend op basis van de volgende overwegingen:

  • dat een goede studiekeuze door (aanstaande) studenten van belang is voor studenten, onderwijsinstellingen en de samenleving;
  • dat de beschikbaarheid van transparante, gezaghebbende en publiek toegankelijke informatie hiervoor een noodzakelijke voorwaarde is;
  • dat de stichting Landelijk Centrum Studiekeuze bestaat uit vertegenwoordigers van de brancheorganisaties van bekostigde en aangewezen hoger onderwijsinstellingen en studentenorganisaties;
  • dat de stichting Landelijk Centrum Studiekeuze de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor onderhoud, beheer en verdere ontwikkeling van de website Studiekeuze123.nl, de Studiekeuzedatabase en de Nationale Studenten Enquête.

Lees meer

Organisatie en bestuur

Lees meer over de organisatiestructuur en het bestuur van Landelijk Centrum Studiekeuze (voorheen Stichting Studiekeuze123).

Ambities en doelstellingen

Vanuit Landelijk Centrum Studiekeuze willen we er aan bijdragen dat studiekiezers hun plek kunnen vinden bij een passende studie.

Maak kennis met het team

Maak kennis met het team van Landelijk Centrum Studiekeuze of neem direct contact op met één van onze teamleden.