Ambities en doelstellingen

Vanuit Landelijk Centrum Studiekeuze willen we er aan bijdragen dat mensen hun plek in de maatschappij weten te vinden. Dit doen we door ondersteuning te bieden bij het maken van een passende studiekeuze in het hoger onderwijs. We zijn ervan overtuigd dat het toegankelijk maken van betrouwbaar en vergelijkbare informatie over onderwijs, opleidingen en studiekeuze hier een essentiële rol bij speelt.

Als onafhankelijke stichting werken we bij het Landelijk Centrum Studiekeuze aan het verzamelen, verspreiden en beschikbaar stellen van data en informatie over het hoger onderwijs en studiekeuze. Dit doen we via uiteenlopende producten: Studiekeuze123.nl, Nationale Studenten Enquête, Welkemaster.nl, Studiekeuzedatabase en Studie in Cijfers.

We werken nauw samen met studentenorganisaties, onderwijsinstellingen, decanen, mentoren, studiekeuzeprofessionals en deskundigen uit andere relevante vakgebieden. Om de onafhankelijke positie van Landelijk Centrum Studiekeuze te garanderen wordt de stichting volledig gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

“bij de keuze van een studie is het belangrijk dat je een realistisch beeld kunt vormen. We geloven dat vergelijkbare en onafhankelijke informatie hierbij het verschil kan maken.”

Ingrid Kolkhuis Tanke
Directeur-bestuurder Landelijk Centrum Studiekeuze

Doelstellingen Landelijk Centrum Studiekeuze

Vanuit het Landelijk Centrum Studiekeuze werken we aan de volgende doelstellingen:

  • het creëren, in stand houden en aanpassen van een adequaat, actueel, objectief en betrouwbaar functionerende (digitale) informatievoorziening voor (aankomende) studenten op het gebied van studiekeuze-informatie;
  • het stimuleren van het (adequaat) gebruik van vergelijkende studiekeuze-informatie door (aankomende) studenten;
  • het ondersteunen van (aankomende) studenten bij het kiezen van een opleiding door het bieden van vergelijkende studie-informatie op maat en aanvullende informatie;
  • het bevorderen dat studiekeuze-informatie op een verantwoorde en passende wijze wordt toegepast in producten van (commerciële) aanbieders van studiekeuzeproducten.

Wat is hiervoor nodig?

Om dit te realiseren verzamelt Landelijk Centrum Studiekeuze betrouwbare informatie van hoger onderwijsinstellingen, studenten en landelijke bronnen. Deze informatie komt samen in de landelijke Studiekeuzedatabase en wordt vertaald naar vergelijkbare en vrij toegankelijke studiekeuze-informatie voor iedereen die zich bezighoudt met een studiekeuze in het hoger onderwijs.

De studiekeuze-informatie van Landelijk Centrum Studiekeuze is kosteloos beschikbaar. 

Waar is de informatie te vinden?

Het Landelijk Centrum Studiekeuze stelt de verzamelde data en informatie beschikbaar op de volgende manieren:

  • via directe toegang tot de Studiekeuzedatabase via een API, de Opleidingenwidget of de Open dagen-widget;

Meer informatie

Meer over de ambities, doelstellingen en strategie van Landelijk Centrum Studiekeuze lees je het in het meerjarenplan.


Vanaf eind 2024 is het meerjarenplan 2025-2028 beschikbaar.

Lees meer

Organisatie en bestuur

Lees meer over de organisatiestructuur en het bestuur van Landelijk Centrum Studiekeuze (voorheen Stichting Studiekeuze123).

Jaarverslagen en financiering

Bekijk het overzicht van de jaarverslagen en informatie over de financiering.

Pers en PR

Op zoek naar de persberichten van Landelijk Centrum Studiekeuze en contactgegevens van de communicatieafdeling.