Vragenlijst NSE

Jaarlijks ontvangen alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs de vraag om de online vragenlijst van de Nationale Studenten Enquête (NSE) in te vullen. Aan de hand van verschillende thema’s krijgen studenten de kans om te laten weten hoe tevreden ze zijn over hun opleiding en hogeschool of universiteit.

Opbouw vragenlijst NSE

De huidige vragenlijst van de NSE is sinds 2021 in gebruik. De vragenlijst is verdeeld over verschillende thema’s. Een deel van de vragen wordt aan alle studenten gesteld. Daarnaast kunnen onderwijsinstellingen zelf nog zes aanvullende thema’s kiezen om toe te voegen aan de vragenlijst. Aan het eind van ieder thema is het ook mogelijk om in een tekstvak iets mee te geven aan de onderwijsinstelling over dit betreffende thema.

Thema’s vragenlijst NSE

De thema’s die aan alle studenten worden voorgelegd zijn:

 • Algemene tevredenheid
 • Inhoud en opzet van het onderwijs
 • Aansluiting op de beroepspraktijk of beroepsloopbaan
 • Docenten
 • Studiebegeleiding
 • Toetsing en beoordeling
 • Betrokkenheid en contact
 • Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Verder kan iedere onderwijsinstelling nog zes aanvullende thema’s kiezen:

 • Algemene vaardigheden
 • Wetenschappelijke vaardigheden
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Studieroosters
 • Studielast
 • Groepsgrootte
 • Stages
 • Uitdaging en inzet
 • Internationale aspecten
 • Internationale studenten
 • Structuur en samenhang opleiding
 • Verdiepend leren
 • Reflectie
 • Afstandsonderwijs
 • Studiefaciliteiten
 • Medezeggenschap
 • Gelijke behandeling
 • Flexibiliteit studieprogramma
 • Kunstonderwijs
Man met megafoon op gele achtergrond

Resultaten NSE

De resultaten van de NSE zijn voor iedereen openbaar en op te vragen voor onderzoek. De resultaten worden onder andere ingezet voor studiekeuze-informatie en het verbeteren van het onderwijs. Zo kun je de NSE-resultaten bekijken per opleiding via de opleidingspagina’s op Studiekeuze123.nl en opleidingen onderling met elkaar vergelijken.

Verwerken van de antwoorden

In opdracht van Landelijk Centrum Studiekeuze verwerkt onderzoeksbureau MWM2 de resultaten uit de NSE (zonder e-mailadres) van alle deelnemende studenten tot geanonimiseerde producten en/of databestanden. Denk bijvoorbeeld aan de informatie over de gemiddelde tevredenheidscores per opleiding in de Studiekeuzedatabase, het NSE Dashboard en het NSE Benchmarkbestand.

Naast de openbare bestanden ontvangen onderwijsinstellingen ook een instellingsbestand met NSE-resultaten die op hun instelling betrekking hebben. Ook dit bestand bevat geen kenmerken die tot personen herleid kunnen worden.

Startpagina NSE | Contact over de NSE | NSE voor deelnemende onderwijsinstellingen

Lees meer

Landelijk Centrum Studiekeuze

De NSE maakt onderdeel uit van Landelijk Centrum Studiekeuze. Je kunt hier terecht voor actuele en betrouwbare informatie over het hoger onderwijs en studiekeuze.

Nieuws en blogs

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Landelijk Centrum Studiekeuze? Bekijk het overzicht met de meest recente nieuwsberichten en blogs.

Banner Studiekeuze123.nl met mbo-student en havist

Studiekeuze123.nl

Op de website Studiekeuze123.nl vind je informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland. Op die manier kun je opleidingen goed met elkaar vergelijken.