Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedere student die deelneemt aan de Nationale Studenten Enquête (NSE) heeft gedurende het onderzoek het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Verder heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid waarbij je een persoon of organisatie aanwijst die jouw gegevens waarover Landelijk Centrum Studiekeuze beschikt kan inzien. Op deze pagina lees je hoe je gebruik maakt van deze rechten.

Belangrijk om te weten: de uiterste datum voor het indienen van een verzoek is 14 oktober 2024.

Hoe kun je een verzoek indienen?

Een verzoek voor het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens kun je indienen via student@nse.nl. Om het in behandeling te kunnen nemen, vragen we je jouw verzoek te versturen vanuit het e-mailadres waarop je ben uitgenodigd voor de NSE.

Landelijk Centrum Studiekeuze reageert zo snel mogelijk (uiterlijk binnen vier weken) op een verzoek.

Tot wanneer kun je een verzoek indienen?

Op 14 oktober 2024 worden alle e-mailadressen gewist. Vanaf dat moment heeft Landelijk Centrum geen beschikking meer over herleidbare persoonsgegevens en is het niet meer mogelijk om verzoeken nog in behandeling te nemen. 

Wanneer is het verwijderen niet mogelijk?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat ook een aantal situaties waarin het recht op het verwijderen van je gegevens niet geldt. Een belangrijk voorbeeld hiervan is dat het niet mogelijk is om jouw gegevens te verwijderen uit de zogenaamde onderzoekspopulatie. Deze gegevens worden gebruikt voor de weging en correcties van de NSE-resultaten. Op het moment dat jouw gegevens niet meer zijn opgenomen in de onderzoekspopulatie dan is dat schadelijk voor de kwaliteit van het onderzoek omdat de onderzoekspopulatie dan niet meer overeen met de feitelijke studentenpopulatie.

Wanneer je een verzoek indient voor het verwijderen van jouw gegevens dan word je e-mailadres wel altijd verwijderd uit de verzendlijst van de e-mails voor de NSE 2024.

Privacyverklaring NSE 2024

In de privacyverklaring vind je een uitgebreide toelichting op hoe Landelijk Centrum Studiekeuze omgaat met jouw persoonsgegevens bij de uitvoering van de NSE 2024.

Contact over privacy bij de NSE

Wil meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens en bescherming van je privacy bij de uitvoering van de NSE? Of heb je vragen, tips of klachten over de manier waarop Landelijk Centrum Studiekeuze hiermee omgaat?


Bij klachten met betrekking tot de privacy bij de uitvoering van de NSE heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Startpagina NSE | NSE en Privacy | NSE voor deelnemende instellingen

Lees meer

Landelijk Centrum Studiekeuze

De NSE maakt onderdeel uit van Landelijk Centrum Studiekeuze. Je kunt hier terecht voor actuele en betrouwbare informatie over het hoger onderwijs en studiekeuze.

Nieuws en blogs

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Landelijk Centrum Studiekeuze? Bekijk het overzicht met de meest recente nieuwsberichten en blogs.

Banner Studiekeuze123.nl met mbo-student en havist
Studiekeuze123.nl

Op de website Studiekeuze123.nl vind je informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland. Op die manier kun je opleidingen goed met elkaar vergelijken.