NSE en Privacy

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) geef je als student je mening over je opleiding en onderwijsinstelling. Het beschermen van jouw privacy is daarbij heel belangrijk. Op deze pagina lees je meer over hoe Landelijk Centrum Studiekeuze omgaat met jouw antwoorden, persoonsgegevens en privacy tijdens de verschillende fases van het NSE-onderzoek.

Landelijk Centrum Studiekeuze organiseert de NSE in opdracht van het Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Onderzoeksbureau MWM2 voert het onderzoek van de NSE uit.

Veelgestelde vragen voor studenten over NSE en privacy

Waarom ontvang ik als student in het hoger onderwijs mails over de NSE? Hoe komt de organisatie van de NSE aan mijn e-mailadres? Welke informatie ontvangt mijn hogeschool of universiteit als ik de vragenlijst van de NSE invul? Om studenten goed te informeren over hoe er bij de NSE wordt omgegaan met privacy heeft Landelijk Centrum Studiekeuze een overzicht gemaakt met veelgestelde vragen.

Verwerking van persoonsgegevens

Landelijk Centrum Studiekeuze draagt zorg voor de verwerking van de persoonsgegevens bij de uitvoering van de NSE. Hierbij worden de eisen die zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgvuldig nageleefd.

Lees meer over de verwerking van persoonsgegevens bij de NSE

Meer informatie over de privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring NSE 2024

In de privacyverklaring vind je een uitgebreide toelichting op hoe Landelijk Centrum Studiekeuze omgaat met jouw persoonsgegevens bij de uitvoering van de NSE 2024.

Contact over privacy bij de NSE

Wil meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens en bescherming van je privacy bij de uitvoering van de NSE? Of heb je vragen, tips of klachten over de manier waarop Landelijk Centrum Studiekeuze hiermee omgaat?

Bij klachten met betrekking tot de privacy bij de uitvoering van de NSE heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Startpagina NSE | Contact over de NSE | NSE voor deelnemende onderwijsinstellingen

Lees meer

Landelijk Centrum Studiekeuze

De NSE maakt onderdeel uit van Landelijk Centrum Studiekeuze. Je kunt hier terecht voor actuele en betrouwbare informatie over het hoger onderwijs en studiekeuze.

Nieuws en blogs

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Landelijk Centrum Studiekeuze? Bekijk het overzicht met de meest recente nieuwsberichten en blogs.

Banner Studiekeuze123.nl met mbo-student en havist

Studiekeuze123.nl

Op de website Studiekeuze123.nl vind je informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland. Op die manier kun je opleidingen goed met elkaar vergelijken.