NSE Onderzoeks-Verantwoording

De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder verantwoordelijkheid van Landelijk Centrum Studiekeuze. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2. In de jaarlijkse onderzoeksverantwoording lees je meer over hoe het onderzoek van de NSE is uitgevoerd en welke keuzes hierbij zijn gemaakt.

Onderzoeksverantwoording

In de jaarlijkse onderzoeksverantwoording geven Landelijk Centrum Studiekeuze en onderzoeksbureau MWM2 inzicht in het verloop en proces van het NSE-onderzoek. Dit gaat bijvoorbeeld over een uitleg over de technische kaders, de werkwijze bij het opschonen en bewerken van de bestanden worden opgeschoond en hoe de communicatie voor, tijdens en na de NSE is verlopen.

De onderzoeksverantwoording bij de NSE 2024 is naar verwachting beschikbaar vanaf medio juli.

Rol Landelijk Centrum Studiekeuze

Sinds maart 2020 is de verzameling en verspreiding van studiekeuze-informatie en het onderzoeken van studenttevredenheid en –betrokkenheid vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) als publieke en wettelijke taak (art. 7.15a WHW). Landelijk Centrum Studiekeuze (voorheen Stichting Studiekeuze123) is aangewezen als uitvoerende partij van deze wet en draagt hierbij onder andere verantwoording voor de NSE.

Om de NSE uit te kunnen voeren vanuit een onafhankelijke positie ontvangt Landelijk Centrum subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Een belangrijke ambitie hierbij is het toegankelijk maken van betrouwbaar en vergelijkbare informatie over onderwijs, opleidingen en studiekeuze.

Lees meer over de ambities en doelstellingen van Landelijk Centrum Studiekeuze

Rol onderzoeksbureau MWM2

Onderzoeksbureau MWM2 draagt zorg voor de uitvoering van het onderzoek van de NSE. Hierbij houdt MWM2 zich aan de regels zoals beschreven in de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Deze gedragscode is opgesteld voor leden van Data & Insights Network (het Nederlandse netwerk voor Data, Analytics en Research) en is voorzien van een goedkeurende verklaring vanuit het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Verder voldoet de gedragscode ook aan de internationale gedragscodes zoals opgesteld door ESOMAR.

Startpagina NSE | Resultaten NSE | NSE voor deelnemende onderwijsinstellingen

Lees meer

Landelijk Centrum Studiekeuze

De NSE maakt onderdeel uit van Landelijk Centrum Studiekeuze. Je kunt hier terecht voor actuele en betrouwbare informatie over het hoger onderwijs en studiekeuze.

Nieuws en blogs

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Landelijk Centrum Studiekeuze? Bekijk het overzicht met de meest recente nieuwsberichten en blogs.

Banner Studiekeuze123.nl met mbo-student en havist

Studiekeuze123.nl

Op de website Studiekeuze123.nl vind je informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland. Op die manier kun je opleidingen goed met elkaar vergelijken.