Beïnvloeding tijdens de NSE

Bij de Nationale Studenten Enquête (NSE) staat studenttevredenheid centraal. Het onderzoek brengt in kaart hoe studenten in het Nederlandse hoger onderwijs denken over hun opleiding en onderwijsinstelling. Daarom is het cruciaal dat de vragenlijst ook echt jouw mening weergeeft. Jouw hogeschool of universiteit mag je daarbij niet op een ongepaste manier beïnvloeden. Maar wanneer is er dan sprake van beïnvloeding? Op deze pagina lees je meer.

Promotie van de NSE

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk studenten meedoen aan de NSE, want hoe meer studenten de vragenlijst invullen hoe beter de resultaten van de NSE zijn te gebruiken, onder andere voor studiekeuzeinformatie, voorlichting en onderzoek. Ook draagt de informatie over opleidingen en onderwijsinstellingen bij aan de kwaliteit en transparantie van het hoger onderwijs.

Landelijk Centrum Studiekeuze voert daarom jaarlijks campagne om de NSE te promoten. Hogescholen en universiteiten worden ook aangemoedigd om op een neutrale manier aandacht te vragen voor het invullen van de NSE. Hiervoor zijn communicatierichtlijnen (pdf, 80,2 kB) opgesteld.

Promotie versus beïnvloeding

Promotie is iets anders dan beïnvloeding. Met beïnvloeding bedoelen we activiteiten van de universiteit of hogeschool om studenten aan te moedigen de NSE anders in te vullen dan wat hun eigen mening weergeeft. De universiteit of hogeschool mag geen dingen doen om jou te beïnvloeden hóe je de vragenlijst invult. 

Kenmerken van promotie

De boodschap van de promotiemiddelen heeft een neutraal karakter, waarmee studenten worden aangemoedigd om de vragenlijst in te vullen. Zoals: ‘Jouw mening telt’, ‘Laat je stem horen’, of ‘Doe mee en help ons de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren’.

Promotie kan bijvoorbeeld plaatsvinden door:

 • Berichten over de NSE op sociale media;
 • Het ophangen van posters;
 • Het versturen van e-mails aan studenten;
 • Het verloten van prijzen om aan te moedigen de enquête helemaal in te vullen.

Kenmerken van beïnvloeding

Wanneer sprake is van beïnvloeding, is de boodschap niet neutraal. Iemand adviseert jou bijvoorbeeld om hoog te waarderen, omdat jouw hogeschool of universiteit dan een betere beoordeling krijgt en dit zal afstralen op jouw diploma. Of jouw hogeschool of universiteit stelt het invullen van de vragenlijst verplicht.

Beïnvloeding kan plaatsvinden via verschillende kanalen. Bijvoorbeeld:

 • E-mails;
 • Eén -op-éen gesprekken;
 • Colleges/lezingen; 
 • Posters en andere promotiematerialen;
 • Intranet.

Do’s en dont’s

Kortom, wat mag jouw hogeschool of universiteit wel doen om de NSE onder de aandacht te brengen? Én wat mag niet?

Do:

 • Jouw hogeschool of universiteit mag een campagne voeren met een neutrale boodschap;
 • Studenten mogen worden aangemoedigd om mee te doen aan de NSE;
 • Jouw hogeschool of universiteit mag voorbeelden geven hoe de resultaten van de NSE in het verleden bijgedragen hebben aan verbeteringen van de onderwijsinstelling en/of de opleiding;
 • Jouw hogeschool of universiteit mag plekken faciliteren waar de vragenlijst kan worden ingevuld;
 • Het is belangrijk dat je privacy hebt tijdens het invullen van de vragenlijst. 

Don’t:

 • Je mag niet worden aangespoord tot het geven van hoge oordelen, in welke vorm dan ook;
 • Je mag niet worden opgeroepen om in de NSE alleen aan te geven wat er goed gaat en verbeterpunten op een andere manier door te geven aan jouw hogeschool of universiteit;
 • Jouw hogeschool of universiteit mag niet een promotiefilmpje van de onderwijsinstelling en/of opleiding laten zien vóór het invullen van de vragenlijst;
 • Er mag niet iemand van jouw hogeschool of universiteit met jou samen de vragenlijst invullen.
 • Iemand anders mag niet namens jou de vragenlijst invullen.

Wat kun jij doen bij beïnvloeding tijdens de NSE?

Wanneer je het idee hebt dat jouw hogeschool of universiteit studenten probeert te beïnvloeden, vragen we je hiervan melding te maken. Dit kan via het mailadres info@nse.nl, telefoonnummer 030-303 91 00 of het contactformulier op Studiekeuze123.nl.

Bij een melding van (mogelijke) beïnvloeding volgt Landelijk Centrum Studiekeuze een aantal vaste stappen. Meer hierover lees je in de procedure bij mogelijke beïnvloeding (pdf, 36,7 kB).

Startpagina NSE | Contact over de NSE | NSE voor deelnemende onderwijsinstellingen

Lees meer

Landelijk Centrum Studiekeuze

De NSE maakt onderdeel uit van Landelijk Centrum Studiekeuze. Je kunt hier terecht voor actuele en betrouwbare informatie over het hoger onderwijs en studiekeuze.

Nieuws en blogs

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Landelijk Centrum Studiekeuze? Bekijk het overzicht met de meest recente nieuwsberichten en blogs.

Banner Studiekeuze123.nl met mbo-student en havist

Studiekeuze123.nl

Op de website Studiekeuze123.nl vind je informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland. Op die manier kun je opleidingen goed met elkaar vergelijken.