Benchmarkbestand NSE: Beveiliging en privacy

In het openbare NSE Benchmarkbestand vind je de resultaten uit de kernvragenlijst van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Het gaat om een geanonimiseerd gegevensbestand waarin geen herleidbare persoonsgegevens op zijn genomen. Op deze pagina lees je meer over de manier waarop het bestand wordt beveiligd en ontdaan van persoonsgegevens.

Bij de uitvoering van de NSE worden eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgvuldig nageleefd. Bekijk de pagina Privacy en NSE voor meer informatie.

Beveiliging NSE Benchmarkbestand 2024

Meer over de opzet van de beveiliging van de resultaatbestanden van de NSE lees je in de notitie Beveiliging Benchmarkbestand 2024.

Type persoonsgegevens

Het Benchmarkbestand NSE bevat geen herleidbare persoonsgegevens. De persoonsgegevens in het bestand zijn te verdelen in:

 • directe persoonsgegevens (e-mailadres): er worden geen directe persoonsgegevens opgenomen in het benchmarkbestand.
 • indirecte persoonsgegevens (zoals geslacht en leeftijd): een beveiliging van het bestand voorkomt dat er persoonsidentificatie mogelijk is.

Werkwijze beveiliging op achtergrondvariabelen

Om indirecte persoonsidentificatie van deelnemers aan de NSE te voorkomen vindt er beveiliging plaats op een aantal achtergrondvariabelen. Dit zijn:

 • CROHO-code (opleidingscode)
 • BRIN-code (instellingscode)
 • BRIN-volgnummer (code van vestiging)
 • Opleidingsvorm (voltijd, deeltijd of duaal)
 • Type student (regulier, premaster of postmaster)

In het kort bestaat de beveiliging uit het verwijderen van records waarvoor geldt dat het zogenaamde aggregaat van de vijf bovenstaande variabelen kleiner is dan vijf respondenten. Met andere woorden: als een combinatie van gegevens potentieel herleidbaar is naar een persoon omdat er een groepje van vijf of minder in het bestand zit, dan worden de gegevens niet getoond in het benchmarkbestand.

Variabelen beveiligingssleutel benchmarkbestand

De volgende variabelen gebruiken we In de beveiligingssleutel voor het benchmarkbestand worden de volgende variabelen gebruikt:

 • BrinActueel
 • BrinVolgNummerActueel  
 • CrohoActueel
 • Opleidingsvorm3
 • TypeStudent

Type student is hier meegenomen als een dichotome variabele (regulier) – (premaster/ postmaster).

Methode beveiliging NSE benchmarkbestand

Het benchmarkbestand wordt beveiligd aan de hand van de respons, volgens de volgende methode:

 • De studentaantallen zijn geaggregeerd op de beveiligingssleutel (BrinActueel x BrinVolgNummerActueel x CrohoActueel x Opleidingsvorm  x Type Student).
 • Hier komt de variabele AVG uit. Van de combinaties waar n<5 is, zijn de studenten op AVG=1 gezet, de rest is AVG=0. 
 • Als het aantal studenten n van de combinatie BrinActueel, CrohoActueel, BrinVolgNummerActueel, Opleidingsvorm3 en Type student < 5 (AVG=1), dan zijn de records verwijderd.

De beveiliging van het benchmarkbestand leidt tot verwijdering van gemiddeld 0,5% van de respons.

Meer informatie over NSE en privacy

Wil je meer weten over hoe Landelijk Centrum Studiekeuze omgaat met jouw antwoorden, persoonsgegevens en privacy tijdens de verschillende fases van het NSE-onderzoek? Bekijk de pagina Privacy NSE.

Startpagina NSE | Verwerking persoonsgegevens bij NSE  | NSE voor deelnemende instellingen

Lees meer

Landelijk Centrum Studiekeuze

De NSE maakt onderdeel uit van Landelijk Centrum Studiekeuze. Je kunt hier terecht voor actuele en betrouwbare informatie over het hoger onderwijs en studiekeuze.

Nieuws en blogs

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Landelijk Centrum Studiekeuze? Bekijk het overzicht met de meest recente nieuwsberichten en blogs.

Banner Studiekeuze123.nl met mbo-student en havist
Studiekeuze123.nl

Op de website Studiekeuze123.nl vind je informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland. Op die manier kun je opleidingen goed met elkaar vergelijken.