Addendum GUO: vragenblok Internationale student

Voor deelname aan de NSE 2024 is een meerjarige gegevensuitwisselingsovereenkomst van toepassing: de GUO NSE 2022-2024. Hiervoor geldt een addendum met betrekking tot het vragenblok internationale student. Op deze pagina vind je een toelichting op het addendum en kun je een voorbeeld bekijken.

Toelichting op aanleiding addendum

In de NSE vragenlijst is een vragenblok met de titel Internationale student opgenomen. Hierin wordt de vraag gesteld: ‘Heb jij je vooropleiding in het buitenland gevolgd?’. Deze vraagstelling is echter niet voldoende helder gebleken. Verschillende onderwijsinstellingen hebben bij het projectteam van de NSE aangegeven dat de gebruikte begrippen buitenland en vooropleiding niet eenduidig genoeg zijn. De data-analyse die is uitgevoerd op de bestanden bevestigd dit.

Onder onderwijsinstellingen is er op dit moment (nog) geen eenduidige definitie aan welke voorwaarden een student moet voldoen om een internationale student te zijn. Daarom wordt aan de deelnemende onderwijsinstellingen gevraagd om dit kenmerk zelf aan te leveren wanneer ze binnen de flexibele schil kiezen voor het vragenblok Internationale student. Mogelijk wordt dit kenmerk in de toekomst opgenomen in de wet. Tot die tijd dragen onderwijsinstellingen zelf zorg voor de grondslag van de verwerking van deze gegevens.

Werkwijze bij addendum

Het uitwisselen van gegevens over internationale studenten maakt op dit moment geen onderdeel uit van de GUO NSE 2022-2024. Om die reden bieden we bestuurders van deelnemende onderwijsinstellingen een te ondertekenen addendum aan waarmee de uitwisseling van deze gegevens ook onderdeel wordt van de GUO voor 2023 en 2024.

Omdat voor alle onderwijsinstellingen dezelfde GUO wordt gehanteerd en er nu een wijziging plaatsvindt wordt aan alle onderwijsinstellingen gevraagd om het addendum te ondertekenen. Ongeacht of er gebruik wordt gemaakt van het keuzeblok.

Vragen over het addendum

Heb je nog vragen over het addendum bij de GUO NSE 2022-2024 met betrekking tot het vragenblok internationale student of ben je op zoek naar een aanvullende toelichting? Neem contact op met het NSE-projectteam.

NSE voor onderwijsinstellingen | Praktische informatie bij NSE | GUO NSE 2022-2024

Lees meer

Student vult de Nationale Studenten Enquête in
NSE

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun hbo- of wo-opleiding.

Landelijk Centrum Studiekeuze

De NSE maakt onderdeel uit van Landelijk Centrum Studiekeuze. Je kunt hier terecht voor actuele en betrouwbare informatie over het hoger onderwijs en studiekeuze.

Nieuws en blogs

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Landelijk Centrum Studiekeuze? Bekijk het overzicht met de meest recente nieuwsberichten en blogs.