NSE Gegevensuitwisselings-overeenkomst (GUO)

Iedere bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen die deelneemt aan de Nationale Studenten Enquête ondertekent vooraf een meerjarige gegevensuitwisselingsovereenkomst (GUO). Voor de NSE 2024 is de huidige GUO nog steeds geldend. Als deelnemende onderwijsinstelling heb je daarbij de keuze of je een koppelbestand wil ontvangen of niet (niet-anonieme of anonieme deelname). Op deze pagina vind je een toelichting op het koppelbestand en lees je meer over de achtergrond van de GUO.

Voor deelname aan de NSE 2024 geldt de meerjarige GUO NSE 2022-2024.

Goed om te weten: op de GUO 2022-2024 is een addendum rond het vragenblok Internationale student van toepassing. Lees meer over het addendum vragenblok Internationale student.

Toelichting bij koppelbestand NSE

Met behulp van het koppelbestand heb je als deelnemende onderwijsinstelling de mogelijkheid om de antwoorden op de NSE van een student te koppelen met de eigen beschikbare studentgegevens. Het doel hierbij is om bij te dragen aan het evalueren, monitoren en verbeteren van het onderwijs(beleid) van de onderwijsinstelling.

Het projectteam van de NSE vraagt jaarlijks na of jouw onderwijsinstelling wel of niet gebruik wil maken van het koppelbestand. Kiest jouw onderwijsinstelling voor het ontvangen van het koppelbestand dan wordt aan iedere deelnemende student eerst de volgende toestemmingsvraag:

Geef jij toestemming voor de koppeling en verwerking van aanvullende gegevens bij de analyse van de NSE 2024 door jouw onderwijsinstelling?

Van de studenten die geen toestemming geven voor de koppeling en verwerking van de aanvullende gegevens ontvang je als onderwijsinstelling geen herleidbare resultaten.

Rol Landelijk Centrum Studiekeuze bij GUO NSE

Het doen van onderzoek naar studententevredenheid en -betrokkenheid is sinds 25 april 2020 is in artikel 7.15a van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (gepubliceerd op Wetten.nl) opgenomen. Als de aangewezen rechtspersoon is Landelijk Centrum Studiekeuze (voorheen Stichting Studiekeuze123) belast met de uitoefening van de taken, bedoeld in artikel 7.15a, eerste en tweede lid, van de wet. In de wettelijke regeling studentgegevens (gepubliceerd op Wetten.nl) staat beschreven welke gegevens onderwijsinstellingen moeten aanleveren op basis van deze wettelijke grondslag.

In de meerjarige GUO die Landelijk Centrum Studiekeuze aan de onderwijsinstellingen stuurt, staan de afspraken over de omgang met de gegevens, maar ook de afspraken voor de totstandkoming van landelijke betrouwbare en vergelijkbare studiekeuze-informatie, waaronder de communicatie naar de studenten.

Achtergrond van meerjarige GUO NSE

De GUO voor de NSE werd in het verleden jaarlijks verstuurd. In 2020 zijn de uitvoering en werkafspraken van de NSE herijkt voor de komende jaren in de stuurgroep Vernieuwing NSE-vragenlijst. Op basis hiervan heeft Landelijk Centrum Studiekeuze het verzoek gekregen om een meerjarige overeenkomst op te stellen. Hierbij is onder andere gekeken naar eerder ontvangen verbetersuggesties op de GUO en de algemene wens de GUO te vereenvoudigen. 

Voor het opstellen van de huidige meerjarige GUO is er gebruikt gemaakt van de expertise van juristen en de functionarissen gegevensbescherming van een aantal hogescholen en universiteiten. Er is gekozen voor een GUO die geldt voor een duur van drie jaar zodat de periode van de overeenkomst niet te kort en niet te lang te is.

Vragen over de meerjarige GUO NSE

Heb je nog vragen of ben je op zoek naar een aanvullende toelichting over de meerjarige GUO NSE 2022-2024 of het koppelbestand? Neem contact op met het NSE-projectteam.

NSE voor onderwijsinstellingen | Praktische informatie bij NSE | Addendum GUO NSE 2022-2024

Lees meer

Student vult de Nationale Studenten Enquête in
NSE

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun hbo- of wo-opleiding.

Landelijk Centrum Studiekeuze

De NSE maakt onderdeel uit van Landelijk Centrum Studiekeuze. Je kunt hier terecht voor actuele en betrouwbare informatie over het hoger onderwijs en studiekeuze.

Nieuws en blogs

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Landelijk Centrum Studiekeuze? Bekijk het overzicht met de meest recente nieuwsberichten en blogs.