Nieuws

Resultaten NSE 2023 bekend

3 min.

Studenten in het hbo en wo zijn tevreden over de sfeer op hun opleiding en voelen zich hier veilig om zichzelf te zijn. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2023 die op 31 mei 2023 bekend zijn gemaakt. Meer dan 289.000 hbo- en wo-studenten gaven hierin hun mening. 79 procent van de studenten geeft aan dat ze tevreden zijn met de sfeer op hun opleiding. Hiermee is dit onderdeel het beste beoordeeld van alle onderdelen uit de enquête. Studenten zijn minder te spreken over de informatie vanuit de opleiding.

Ook betrokkenheid en contact goed gewaardeerd

Naast de sfeer worden de onderwerpen uit het onderdeel betrokkenheid en contact goed gewaardeerd. Onder dit thema vallen stellingen over contact met docenten, je thuis voelen bij je opleiding en het geven en krijgen van feedback. De stelling “Ik voel me veilig om mezelf te zijn op de instelling waar ik studeer”, wordt hierbij het meest onderschreven. 85 procent van de studenten kan zich hierin vinden.

Ingrid Kolkhuis Tanke, directeur-bestuurder van Landelijk Centrum Studiekeuze, wijst op het belang van deze scores. “Het is goed om te zien dat de sfeer op de opleiding goed beoordeeld is en studenten zich veilig voelen om zichzelf te zijn. Dat laat zien dat de meeste studenten zich op hun gemak voelen bij hun opleiding en het draagt bij aan het welzijn van studenten.“

NSE staafdiagram betrokkenheid en contact (hbo en wo)

“Het is goed om te zien dat de sfeer op de opleiding goed beoordeeld is en studenten zich veilig voelen om zichzelf te zijn.”

Ingrid Kolkhuis Tanke, directeur-bestuurder Landelijk Centrum Studiekeuze

Minst tevreden over informatie opleiding

Studenten zijn van alle onderdelen het minst te spreken over de informatie vanuit de opleiding. 59 procent van de studenten is tevreden over dit onderdeel en 14 procent ontevreden. 

Bij de hbo-bachelorstudenten lijkt de ontevredenheid over dit onderwerp te groeien naarmate ze langer studeren. Van deze groep geeft 13 procent van de eerstejaars aan ontevreden te zijn, ten opzichte van 22 procent van de vierdejaars. 

In de sector onderwijs zijn gemiddeld de meeste studenten ontevreden over de informatie vanuit de opleiding (19 procent), in de sector Landbouw en natuurlijke omgeving de minste (7 procent).

NSE staafdiagram Informatie vanuit je opleiding per sector

Algemene tevredenheid blijft hoog

De algemene tevredenheid onder wo- en hbo-studenten over hun opleiding blijft hoog en is dit jaar zelfs iets gestegen. 73 procent van de studenten is tevreden met de gekozen opleiding, ten opzichte van 72 procent vorig jaar. 

Net als andere jaren zijn wo-studenten gemiddeld meer tevreden over hun opleiding dan hbo-studenten. Van de wo-studenten geeft 80 procent aan tevreden te zijn over de opleiding, van de hbo-studenten 67 procent. 

Voor het derde jaar op rij is de tevredenheid over de hbo- en wo-opleidingen uit de sector Landbouw en Natuurlijke omgeving het hoogst met 85 procent, gevolgd door de opleidingen uit de sector Natuur (80 procent) en Taal en Cultuur (79 procent). De opleidingen binnen de sectoren Onderwijs en Economie hebben met 66 en 67 procent gemiddeld een lagere tevredenheidsscore.

NSE staafdiagram algemene tevredenheid per sector

Meer lezen over de NSE

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een jaarlijks terugkerend landelijk tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door Landelijk Centrum Studiekeuze. De resultaten van de NSE laten zien hoe tevreden huidige studenten van universiteiten en hogescholen zijn over hun opleiding en onderwijsinstelling. De resultaten worden gebruikt voor studiekeuzevoorlichting en zijn per opleiding te vinden op de opleidingspagina’s op de website Studiekeuze123.nl.

Deel dit artikel via