Procedure Datalekken

In de verwerkingsovereenkomst tussen Landelijk Centrum Studiekeuze en MWM2 én de gegevensuitwisselingsovereenkomsten tussen de onderwijsinstellingen en Landelijk Centrum Studiekeuze is vastgelegd hoe er wordt gehandeld bij (potentiële) datalekken bij de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE). In dat geval wordt de procedure datalekken opgestart.

Stappen procedure

Wanneer zich in het kader van de NSE een datalek voordoet bij een van de betrokken organisaties (Landelijk Centrum Studiekeuze, MWM2 en de deelnemende onderwijsinstellingen), dan legt deze organisatie de volgende zaken vast: 

  • de aard van het datalek;
  • de geconstateerde en vermoedelijke gevolgen van het datalek voor de verwerking(en) van persoonsgegevens;
  • de maatregelen die zijn getroffen om de gevolgen te verhelpen of zo mogelijk te matigen.

De organisatie waar het datalek zich voordoet, stelt de andere contractuele partij binnen 24 uur op de hoogte. Bij alle deelnemende universiteiten en hogescholen is hiervoor een vaste contactpersoon aangewezen.

Melding datalek

De functionaris gegevensbescherming bepaalt of een melding nodig is op basis van de richtsnoeren voor de melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens (pdf, 347 kB). Op het moment dat in overleg met de betrokken organisatie(s) is vastgesteld dat het nodig is om het datalek aan Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen te melden dan wordt hier actie op ondernomen door de organisatie waar het datalek zich voordoet op basis van onderlinge coördinatie.

Meer informatie over NSE en privacy

Wil je meer weten over hoe Landelijk Centrum Studiekeuze omgaat met jouw antwoorden, persoonsgegevens en privacy tijdens de verschillende fases van het NSE-onderzoek? Bekijk de pagina Privacy NSE.

Startpagina NSE | Verwerking persoonsgegevens en AVG | NSE voor deelnemende instellingen

Lees meer

Landelijk Centrum Studiekeuze

De NSE maakt onderdeel uit van Landelijk Centrum Studiekeuze. Je kunt hier terecht voor actuele en betrouwbare informatie over het hoger onderwijs en studiekeuze.

Nieuws en blogs

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Landelijk Centrum Studiekeuze? Bekijk het overzicht met de meest recente nieuwsberichten en blogs.

Banner Studiekeuze123.nl met mbo-student en havist
Studiekeuze123.nl

Op de website Studiekeuze123.nl vind je informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland. Op die manier kun je opleidingen goed met elkaar vergelijken.