Release oktober 2023

Vanaf 3 oktober 2023 is release 23.7 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Je vindt hier de meest recente wijzigingen en correcties.

Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 4 september 2023. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via de website Studiekeuze123.nl.

Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst.

Per 5 september zijn de bijsluiters van Studie in Cijfers gepubliceerd op de opleidingspagina’s op Studiekeuze123.nl. De wijzigingen in deze release worden ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde bijsluiters zijn voor onderwijsinstellingen vanaf woensdag 4 oktober beschikbaar via het Studie in Cijfers Dashboard.

Wijzigingen en correcties

  • De CROHO-wijzigingen tot 4 september 2023 zijn doorgevoerd.
  • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2024-2025.
  • De wettelijke toelatingseisen voor alle huidige opleidingen zijn bijgewerkt aan de hand van de nieuwste versie van RATHO, geldig vanaf 1 september 2023.
  • De URL’s naar accreditatiebesluiten en -rapporten van opleidingen en het besluit van de Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), afkomstig van de NVAO, zijn ververst.
  • Gegevens over opleidingen met een numerus fixus in het studiejaar 2024-2025 zijn ververst op grond van de ontvangen informatie van Studielink. Deze gegevens worden tot december wekelijks bijgewerkt. Gegevens over opleidingen met een numerus fixus in het studiejaar 2023-2024 staan tot 1 september 2024 in de Studiekeuzedatabase. Gegevens over opleidingen met een numerus fixus in het studiejaar 2022-2023 zijn sinds 1 september jl. verwijderd uit de Studiekeuzedatabase.

Wijzigingen arbeidsmarktinformatie

De nieuwe velden voor de arbeidsmarktinformatie zijn aan de Studiekeuzedatabase toegevoegd. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • De nieuwe tabel StandaardOnderwijsIndelingVorm met nieuwe velden is toegevoegd. In deze tabel komt alle arbeidsmarktinformatie op SOI Rubriek niveau.
  • Aan de bestaande tabel StudiexOpleidingsvorm zijn de nieuwe velden ‘SOIRubriekCode’, ‘SoortHo’, ‘SoortOpleiding’ toegevoegd. Door middel van deze velden kan een relatie gelegd worden met de tabel StandaardOnderwijsIndelingVorm om te zien binnen welke SOI Rubriek een studie valt. 

De nieuwe velden zijn nu nog leeg. Tijdens de release van december (23.9) worden de basiskenmerken van een studie (velden SOIRubriekCode, OpleidingsvormId, SoortHo, SoortOpleiding, SOIRubriekNaam en Opleidingsvorm) en de informatie uit de alumni-enquêtes HBO-monitor en NAE toegevoegd. De arbeidsmarktinformatie gebaseerd op de CBS-microdata wordt tijdens de release van februari 2024 (24.1) toegevoegd. 

Wijziging informatie doorstroom

De bestaande tabel DoorstroomBachelorMaster is uitgebreid met informatie over de doorstroom tussen alle bachelors en masters. Deze tabel bevatte eerst alleen de doorstroom van wo-bachelor naar wo-master. De uitgebreide informatie is toegevoegd aan de bestaande velden. 

Volgende release Studiekeuzedatabase

De volgende release van de Studiekeuzedatabase staat gepland op 7 november 2023. 

Voor meer informatie:

Lees meer

Studiekeuzedatabase

Met behulp van de Studiekeuzedatabase heb je toegang tot actuele studiekeuzedata en -informatie uit betrouwbare bronnen.

Landelijk Centrum Studiekeuze

De Studiekeuzedatabase maakt onderdeel uit van Landelijk Centrum Studiekeuze.

Banner Studiekeuze123.nl met mbo-student en havist

Studiekeuze123.nl

Op de website Studiekeuze123.nl vind je informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland.