release juli 2024

Vanaf 2 juli 2024 is release 24.4 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Je vindt hier de meest recente wijzigingen en correcties.

Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) van 3 juni 2024. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via de website Studiekeuze123.nl.

Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst.

Wijzigingen en correcties

 • De RIO-wijzigingen tot 3 juni 2024 zijn doorgevoerd.
 • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast met de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2024-2025.
 • De URL’s naar accreditatiebesluiten en -rapporten van opleidingen en het besluit van de Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), afkomstig van de NVAO, zijn ververst.
 • De inwoneraantallen per gemeente, afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zijn ververst met gegevens van 1 januari 2024.
 • De denominatie (levensbeschouwelijke/onderwijskundige richting) van onderwijsinstellingen is ververst. Er zijn geen wijzigingen.
 • De masteropleiding Medicine aan de Saba University School of Medicine is weer zichtbaar in de Studiekeuzedatabase. Vanwege een aanpassing in de registratie van DUO werd het sinds de overgang van CROHO naar RIO niet getoond.
 • Voor de opleidingsvormen Deeltijd en Duaal worden nu ook gegevens getoond in de velden ‘AchterafZelfdeStudiekeuzePrc’ en ‘GoedekeuzeBasisArbeidsmarktPrc’ in de tabel ‘StandaardOnderwijsIndelingVorm’.
 • Het cluster en sector van de studie European Master in Renewable Energy (69299) is gewijzigd. Deze studie is nu ingedeeld in het cluster Elektrotechniek en sector Techniek.
 • De wo-masterstudies Artificial Intelligence met opleidingscodes 67088 en 66981 zijn samengevoegd tot één studie: Artificial Intelligence (66981). Er is gekozen om opleidingscode 66981 te tonen, omdat deze opleidingscode vaker voorkomt binnen het hoger onderwijs.
 • In de tabel ‘Gemeenten’ in het veld ‘Gemeentenaam’ is de provincie-aanduiding verwijderd voor gemeentes die meerdere keren in Nederland voorkomen. Dus ‘Hengelo (O.)’ wordt nu bijvoorbeeld ‘Hengelo’.

Informatie Studiekeuzedatabase nu op LCSK.nl

Vorig jaar heeft stichting Studiekeuze123 een nieuwe naam gekregen: Landelijk Centrum Studiekeuze. Deze naamswijziging past beter bij de prominente rol die de stichting heeft met betrekking tot onafhankelijke data en informatie over het hoger onderwijs en studiekeuze.

Bij de bredere rol van het Landelijk Centrum Studiekeuze hoort een nieuwe overkoepelende website, waarin we producten van de stichting belichten: lcsk.nl. Alle praktische informatie over de Studiekeuzedatabase is vanaf heden te vinden op lcsk.nl/studiekeuzedatabase.

Landelijk Centrum Studiekeuze blijft vanuit www.studiekeuze123.nl voorlichting geven aan studiekiezers, ouders en decanen.

Toevoeging drie nieuwe voorlichtingsactiviteiten

In de Studiekeuzedatabase is informatie over voorlichtingsactiviteiten opgenomen. Bij een voorlichtingsactiviteit staat in de tabel ‘OpenDagen’ in het veld ‘Type’ om welk type voorlichtingsactiviteit het gaat. Vanaf 20 augustus kunnen hier drie nieuwe voorlichtingsactiviteiten staan.

De huidige drie types zijn:

 • Open dag/avond
 • Meeloopdag
 • Proefstuderen

Daar komen bij:

 • Rondleiding
 • Proefles/workshop
 • Informatie-/Q&A-sessie

Volgende release Studiekeuzedatabase

De volgende release van de Studiekeuzedatabase staat gepland op 27 augustus 2024.

Lees meer

Studiekeuzedatabase

Met behulp van de Studiekeuzedatabase heb je toegang tot actuele studiekeuzedata en -informatie uit betrouwbare bronnen.

Landelijk Centrum Studiekeuze

De Studiekeuzedatabase maakt onderdeel uit van Landelijk Centrum Studiekeuze.

Banner Studiekeuze123.nl met mbo-student en havist

Studiekeuze123.nl

Op de website Studiekeuze123.nl vind je informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland.