Release juli 2023

Vanaf 4 juli 2023 is release 23.5 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Je vindt hier de meest recente wijzigingen en correcties.

Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 5 juni 2023. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via de website Studiekeuze123.nl.

Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst.

De bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl worden voor studiejaar 2023-2024 op grond van onderstaande wijzigingen aangepast. Onderwijsinstellingen kunnen momenteel de toelichtingen bij de gewijzigde bijsluiters aanpassen. Tot 5 september staan de bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl offline.

Wijzigingen en correcties

  • De CROHO-wijzigingen tot 5 juni 2023 zijn doorgevoerd. 
  • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2023-2024. 
  • De URL’s naar accreditatiebesluiten en -rapporten van opleidingen en het besluit van de Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), afkomstig van de NVAO, zijn ververst.  
  • Informatie over het aantal cafés, musea, bioscopen en theaters in een gemeente, afkomstig uit het Vestigingenregister LISA, is ververst.
  • De inwoneraantallen per gemeente, afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zijn ververst met gegevens van 1 januari 2023.

Vooraankondiging nieuwe arbeidsmarktinformatie

Studiekeuze123 ontwikkelt nieuwe arbeidsmarktindicatoren op basis van CBS-microdata. Deze nieuwe indicatoren worden in het najaar in de Studiekeuzedatabase opgenomen. De informatie wordt berekend op een hoger aggregatieniveau dan de huidige arbeidsmarktinformatie, namelijk op SOI-rubriek niveau in plaats van op studieniveau (crohocode).

Ook de huidige arbeidsmarktinformatie uit de HBO-monitor en Nationale Alumni Enquête (NAE) gaan we in het najaar aggregeren op SOI-rubriek niveau. Een voordeel van het aggregeren op SOI-rubriek niveau is dat we voor meer studies arbeidsmarktinformatie kunnen tonen.

De huidige arbeidsmarktinformatie op studieniveau wordt op termijn verwijderd uit de Studiekeuzedatabase. In de Bijblijver van augustus informeren we je over de exacte wijzigingen. Mocht je voor die tijd vragen hebben dan kun je mailen naar info@lcsk.nl.

Volgende release Studiekeuzedatabase

De volgende release van de Studiekeuzedatabase staat gepland op 29 augustus 2023. 

Voor meer informatie:

Lees meer

Studiekeuzedatabase

Met behulp van de Studiekeuzedatabase heb je toegang tot actuele studiekeuzedata en -informatie uit betrouwbare bronnen.

Landelijk Centrum Studiekeuze

De Studiekeuzedatabase maakt onderdeel uit van Landelijk Centrum Studiekeuze.

Banner Studiekeuze123.nl met mbo-student en havist

Studiekeuze123.nl

Op de website Studiekeuze123.nl vind je informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland.