Release augustus 2023

Vanaf 29 augustus 2023 is release 23.6 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Je vindt hier de meest recente wijzigingen en correcties.

Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 31 juli 2023. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via de website Studiekeuze123.nl.

Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst.

De bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl worden voor studiejaar 2023-2024 op grond van onderstaande wijzigingen aangepast. Onderwijsinstellingen kunnen momenteel de toelichtingen bij de gewijzigde bijsluiters aanpassen. Tot 5 september staan de bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123 offline.

Wijzigingen en correcties

  • De CROHO-wijzigingen tot 31 juli 2023 zijn doorgevoerd. 
  • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2023-2024. 
  • De URL’s naar accreditatiebesluiten en -rapporten van opleidingen en het besluit van de Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), afkomstig van de NVAO, zijn ververst.  
  • Het wettelijk collegegeld voor collegejaar 2024-2025 is toegevoegd. Dit geldt voor voltijdopleidingen die worden bekostigd door de overheid en geen verhoogd collegegeld mogen vragen in verband met kleinschalig intensief onderwijs. 
  • Bij de joint degree-opleiding Quantum Information Science & Technology is de penvoerder aangepast van Universiteit Leiden naar Technische Universiteit Delft.
  • De studie Aarde en Economie is in een ander cluster en sector ingedeeld, namelijk het cluster Milieuwetenschappen en de sector Aarde en Milieu.
  • De naam van onderwijsinstelling Theologische Universiteit Kampen | Utrecht is aangepast naar Theologische Universiteit Utrecht;
  • Bij zeven opleidingen zijn NSE-oordelen gewijzigd of toegevoegd. Het gaat om opleidingen waarbij studenten afstandsonderwijs volgen. De gegevens van deze studenten werden niet gekoppeld aan de Studiekeuzedatabase, dit is nu hersteld. Het gaat om opleidingen aan SDO Hogeschool, Hogeschool Dirksen, Wageningen University & Research, Vrije Universiteit Amsterdam en de Open universiteit.

Wijzigingen arbeidsmarktinformatie

Tijdens de volgende release (23.7) op 3 oktober 2023 worden nieuwe velden aan de Studiekeuzedatabase toegevoegd.

Studiekeuze123 ontwikkelt momenteel nieuwe arbeidsmarktinformatie gebaseerd op CBS-microdata, zoals u in de vorige Bijblijver al kon lezen. Deze informatie wordt berekend op een hoger aggregatieniveau dan de huidige arbeidsmarktinformatie, namelijk op SOI-rubriek niveau in plaats van op studieniveau (crohocode). De nieuwe arbeidsmarktinformatie wordt in november of december in de Studiekeuzedatabase opgenomen. De huidige arbeidsmarktinformatie uit de HBO-monitor en Nationale Alumni Enquête (NAE) zal dan ook op SOI-rubriek niveau geaggregeerd worden.

Om de nieuwe arbeidsmarktinformatie op SOI-rubriek niveau toe te kunnen voegen aan de Studiekeuzedatabase worden op 3 oktober de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • De nieuwe tabel StandaardOnderwijsIndelingVorm met nieuwe velden wordt toegevoegd. In deze tabel komt alle arbeidsmarktinformatie op SOI Rubriek niveau te staan.
  • Aan de bestaande tabel StudiexOpleidingsvorm worden de nieuwe velden ‘SOIRubriekCode’, ‘SoortHo’, ‘SoortOpleiding’ toegevoegd. Door middel van deze velden kan een relatie gelegd worden met de tabel StandaardOnderwijsIndelingVorm om te zien binnen welke SOI Rubriek een studie valt. 

Wijziging doorstroominformatie

Tijdens de volgende release (23.7) op 3 oktober 2023  wordt de bestaande tabel DoorstroomBachelorMaster uitgebreid met informatie over de doorstroom tussen alle bachelors en masters. Deze tabel bevat nu alleen de doorstroom van wo-bachelor naar wo-master. De uitgebreide informatie wordt toegevoegd aan de bestaande velden.

Volgende release Studiekeuzedatabase

De volgende release van de Studiekeuzedatabase staat gepland op 3 oktober 2023. 

Voor meer informatie:

Lees meer

Studiekeuzedatabase

Met behulp van de Studiekeuzedatabase heb je toegang tot actuele studiekeuzedata en -informatie uit betrouwbare bronnen.

Landelijk Centrum Studiekeuze

De Studiekeuzedatabase maakt onderdeel uit van Landelijk Centrum Studiekeuze.

Banner Studiekeuze123.nl met mbo-student en havist

Studiekeuze123.nl

Op de website Studiekeuze123.nl vind je informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland.