Release april 2024

Vanaf 9 april 2024 is release 24.2 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Je vindt hier de meest recente wijzigingen en correcties.

Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) van 11 maart 2024. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via de website Studiekeuze123.nl.

Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. 

De wijzigingen in deze release worden ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers. De eventueel gewijzigde bijsluiters zijn voor onderwijsinstellingen vanaf woensdag 10 april beschikbaar via het Studie in Cijfers Dashboard.

Wijzigingen en correcties

  • De RIO-wijzigingen tot 11 maart 2024 zijn doorgevoerd.
  • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2024-2025.
  • De URL’s naar accreditatiebesluiten en -rapporten van opleidingen en het besluit van de Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), afkomstig van de NVAO, zijn ververst.
  • De naam van de onderwijsinstelling HBO Drechtsteden is veranderd naar HBO Academy
  • Bij de joint degree-opleiding Water Technology is de penvoerder aangepast van Rijksuniversiteit Groningen naar Wageningen University & Research.
  • Twee wo-bachelorstudies zijn in een ander cluster en sector ingedeeld. De studie Technische Innovatiewetenschappen is nu ingedeeld in het cluster Aarde Economie en sector Interdisciplinair. De studie Psychology & Technology is nu ingedeeld in het cluster Psychologie en Sector Gedrag en Maatschappij.

De herkomst van de informatie in de Studiekeuzedatabase en wanneer deze informatie voor het laatst is ververst, vind je in het overzicht Inhoud Studiekeuzedatabase.

RIO: onze nieuwe bron voor opleidingsinformatie

Vanaf deze release op 9 april 2024 is RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) de bron voor het actuele opleidingen aanbod en basisinformatie over opleidingen in het hbo en wo. RIO is de vervanger van het CROHO dat we voorheen gebruikten. RIO wordt beheerd door DUO en maakt het voor onderwijsinstellingen mogelijk om informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinrichting en contactmogelijkheden voor onderwijsinstellingen op één plek te registreren.

Alle veldnamen in de Studiekeuzedatabase blijven voorlopig hetzelfde. In het najaar passen we de veldnamen aan naar de terminologie van RIO. Je ontvangt hierover tijdig informatie. In het overzicht Inhoud Studiekeuzedatabase zie je welke velden in de Studiekeuzedatabase afkomstig zijn uit RIO. 

Meer informatie over RIO vind je op de website van DUO: RIO – Registratie Instellingen en Opleidingen (rio-onderwijs.nl) 

Volgende release Studiekeuzedatabase

De volgende release van de Studiekeuzedatabase staat gepland op 27 mei 2024.

Lees meer

Studiekeuzedatabase

Met behulp van de Studiekeuzedatabase heb je toegang tot actuele studiekeuzedata en -informatie uit betrouwbare bronnen.

Landelijk Centrum Studiekeuze

De Studiekeuzedatabase maakt onderdeel uit van Landelijk Centrum Studiekeuze.

Banner Studiekeuze123.nl met mbo-student en havist

Studiekeuze123.nl

Op de website Studiekeuze123.nl vind je informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland.