bronnen studiekeuzedatabase

De Studiekeuzedatabase bevat objectieve en betrouwbare informatie over erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten, de arbeidsmarkt na afstuderen en studiesteden. De informatie is afkomstig uit verschillende landelijke bronnen.

Bronnenoverzicht

Na iedere release van de Studiekeuzedatabase geven we een overzicht van de bronnen, de data waarop de bronnen vernieuwd zijn en welke leverancier de bron levert.

In dit overzicht leggen we ook de betekenis van de velden uit en uit welke bronnen de velden in de Studiekeuzedatabase afkomstig zijn.

Bronnen

De informatie komt uit verschillende bronnen, die we kunnen opdelen in de volgende categorieën:

  1. Studenten via enquêtes
  2. Hogescholen en universiteiten
  3. Registers
  4. Andere bronnen

Een uitgebreide beschrijving van al deze bronnen vind je in het document Databronnen Landelijk Centrum Studiekeuze.

Beslisregels voor het niet tonen van data

Soms besluiten we om data niet te tonen. Dit kan verschillende redenen hebben. Hiervoor hebben we per bron beslisregels geschreven.

Berekening gegevens

De Studiekeuzedatabase bevat een aantal kwantitatieve gegevens die door Landelijk Centrum Studiekeuze worden berekend.

Arbeidsmarktindicatoren op basis van CBS-data

Landelijk Centrum Studiekeuze heeft met behulp van microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) arbeidsmarktindicatoren ontwikkeld. Je leest meer hierover in de Onderzoeksverantwoording.

Vragen

Heb je vragen over het gebruik van de bronnen? Neem dan gerust contact met ons op.

Lees meer

Studiekeuzedatabase

Met behulp van de Studiekeuzedatabase heb je toegang tot actuele studiekeuzedata en -informatie uit betrouwbare bronnen.

Landelijk Centrum Studiekeuze

De Studiekeuzedatabase maakt onderdeel uit van Landelijk Centrum Studiekeuze.

Banner Studiekeuze123.nl met mbo-student en havist

Studiekeuze123.nl

Op de website Studiekeuze123.nl vind je informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland.