op de website

Account: MijnOnderwijsomgeving

Medewerkers van hogescholen en universiteiten kunnen een account aanmaken voor MijnOnderwijsomgeving. De verplichte velden zijn de naam van de aanvragende organisatie, naam van de contactpersoon, het e-mailadres en telefoonnummer. De medewerker kan dit account zelf weer opzeggen, waarbij alle gegevens van dit profiel worden verwijderd. Als iemand twee jaar niet heeft ingelogd, dan sturen we een e-mail met de vraag of je je account wilt behouden (in dat geval vragen we je om in te loggen) of dat we deze kunnen verwijderen. Als iemand na twee weken nog niet heeft ingelogd, dan verwijderen we het account.

Contactformulier

In het contactformulier wordt om een onderwerp, voornaam, achternaam, e-mailadres, bericht en doelgroep gevraagd. Optioneel kan je een telefoonnummer invullen als je het prettig vindt dat wij je kunnen (terug)bellen. De gegevens die worden ingevuld in het contactformulier aan Landelijk Centrum Studiekeuze worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de vraag en blijven maximaal twee jaar bewaard. 

Gebruik tools door kinderen jonger dan 16 jaar

Artikel 8 AVG bepaalt dat kinderen jonger dan 16 jaar de toestemming van uit de definitie in artikel 1, lid 1, punt b), van Richtlijn (EU) 2015/1535 waarnaar de AVG in art. 4 lid 25 verwijst: b) „dienst”: ‘elke dienst van de informatiemaatschappij, dat wil zeggen elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten wordt verricht.’ Studiekeuze123 is een maatschappelijke voorziening, waardoor de speciale bescherming die de AVG aan jeugdigen onder de 16 wil bieden, hier niet van toepassing is.  

Webstatistieken

De cookies die Landelijk Centrum Studiekeuze inzet op haar websites: www.studiekeuze123.nl, www.nse.nlwww.hovi.nl en www.studiekeuzeconferentie.nl worden gebruikt ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van deze websites en worden nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. Zie voor meer informatie de cookieverklaring.

Delen persoonsgegevens

Landelijk Centrum Studiekeuze draagt geen persoonsgegevens over aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.